ข่าวประชาสัมพันธ์

25 เม.ย.61 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

25 เม.ย.61 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

25 เม.ย.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

(Visited 1 times, 1 visits today)