ข่าวประชาสัมพันธ์

25 เม.ย. 61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด

25 เม.ย. 61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด

25 เม.ย.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพัทลุง โดยมีนางพัชจิรา บัวสองสี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประสานการดำเนินงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)