ข่าวประชาสัมพันธ์

จ.พัทลุง ฝึกอบรมโครงการโรงเรียน OTOP รุ่นที่ 1

จ.พัทลุง ฝึกอบรมโครงการโรงเรียน OTOP รุ่นที่ 1

จ.พัทลุง ฝึกอบรมโครงการโรงเรียน OTOP รุ่นที่ 1 (สถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : OTOP Academy รุ่นที่ 2 ขั้นพื้นฐาน
ณ โรงเรียน OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง หมู่ที่ 13 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพื่อการเรียนรู้การจัดระบบของกลุ่ม ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ค.60

(Visited 1 times, 1 visits today)