ข่าวประชาสัมพันธ์

พ.ช.พัทลุงเตรียมจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการรอบ 2

พ.ช.พัทลุงเตรียมจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการรอบ 2

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. : นายปวัน  พรหมพิทักษ์  พัฒนาการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง โดยมีหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ตัวแทนพัฒนากร และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ  เพื่อกำหนดตัวชี้วัดและค่าคะแนน/ค่าถ่วงน้ำหนัก ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)