ข่าวประชาสัมพันธ์

ผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดพัทลุง

ผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดพัทลุง

3 เม.ย.2560 : จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราขกุมารี ณ วัดเขาวงก์ อ.กงหรา จ.พัทลุง โดยมี นายศิลป์ชัย รามณีย์ ปลัดจังหวัดพัทลุงเป็นประธาน

(Visited 1 times, 1 visits today)