ข่าวประชาสัมพันธ์

พัทลุงเตรียมการตรวจคำรับรองฯ

พัทลุงเตรียมการตรวจคำรับรองฯ

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ : นายเสรี  จิตรเวช หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายจากนายปวัน  พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดฯ ประชุมคณะทำงานตรวจหลักเชิงประจักษ์ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบที่ ๑ ณ ห้อง War room สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง คณะทำงานประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่าย นักวิชาการ และพัฒนาการอำเภอ ทั้ง ๑๑ อำเภอ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจฯ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง กำหนดการตรวจหลักฐานฯ ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้

(Visited 1 times, 1 visits today)