ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันสตรีสากลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 30

กิจกรรมวันสตรีสากลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 30

จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพส.จ.) เครื่อข่าย OTOP จังหวัดพัทลุง คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมจัดงาน “วันสตรีสากลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 30” ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 7 – 16 มีนาคม 2560 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพัทลุง เพื่อเฉลิมฉลองสิทธิสตรีเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล และพัฒนาศักยภาพองค์กรในทุกระดับให้มีความเข้มแข็ง เป็นกำลังสำคัญในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย.-
– การรับบริจาคโลหิต ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
– กิจกรรมรวมพลังสตรีจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 30 เนื่องในวันสตรีสากล “ทำดีถวายพ่อ สานต่องานพ่อทำ สืบสานปณิธานแม่” วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
– การมอบโล่เชิดชูเกียรติ แก่สตรีที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2560 ในกิจกรรมวันรวมพลังสตรีฯ
– งานแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ระหว่างวันที่ 7 16 มีนาคม 2560

 

 

 

(Visited 7 times, 1 visits today)