ข่าวประชาสัมพันธ์

พัทลุง : มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพฯ

พัทลุง : มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพฯ

๑๐ ก.พ.๒๕๖๐ : นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายสมชาย บัวสองสี พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม มอบทุนการศึกษาโครงการกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ช่วยเหลือเด็กประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ทุน ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท ณ วัดทุงสวนธรรม หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าพะยอม โดยมีนายวิจิตร ไข่คง รองนายก อบต.ป่าพะยอม ร่วมเป็นเกียรติ

(Visited 1 times, 1 visits today)