ข่าวประชาสัมพันธ์

พัทลุง-เตรียมความพร้อมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน

พัทลุง-เตรียมความพร้อมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน

นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ พบปะผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเตรียมความพร้อมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ทุกอำเภอ ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการสัมมาชีพชุมชนฯ ตามนโยบายของรัฐบาล

(Visited 2 times, 1 visits today)