มิติที่ 5 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

คำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน (กิจกรรม ๕ส.)

การรณรงค์ให้บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงใช้ถุงผ้า การงดใช้โฟมบรรจุอาหาร ใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโตหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การจัดกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

การรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)