มิติที่ 4 ด้านการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม

แนวทางการขับเคลื่อน สพจ.พัทลุงสู่หน่วยงานคุณธรรม

ประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมของ สพอ.พัทลุง

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ

(Visited 1 times, 1 visits today)