มิติที่ 4 ด้านการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดพัทลุง

ภาพกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตรดน้ำและขอพรผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ข้าราชการเกษียณอายุ พช.พัทลุง

(Visited 1 times, 1 visits today)