อำเภอศรีนครินทร์

ประชุมทีมขับเคลื่อน อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

19 มีนาคม 2561 อำเภอศรีนครินทร์ประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อซักซ้อมและวางแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ เวทีที่ 2 สร้างความตื่นรู้ในสิทธิและหน้าที่การอยู่ร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
อำเภอป่าพะยอม

กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมในวันธรรมสวนะ

16 มีนาคม 2561 นายสมชาย บัวสองสี พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม ร่วมกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม ในวันธรรมสวนะ ณ วัดคลองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัท่ลุง โดยนายประโยชน์ สมศักดิ์ นายอำเภอป่าพะยอม เป็นประธานฯ
อำเภอป่าพะยอม

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่้งยืน

15 มีนาคม 2561 นางนางณัชปภา สังข์เจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลบ้านพร้าว ร่วมจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 1 เวที ปรับทุกข์ ผูกมิตร ณ บ้านบ่อทราย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
อำเภอป่าพะยอม

นายอำเภอเยี่ยมบ้านยามเย็น ได้บุญ ได้ใจ

นายอำเภอเยี่ยมบ้านยามเย็น ได้บุญ ได้ใจ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมชาย บัวสองสี พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม เข้าร่วมกิจกรรมนายอำเภอเยี่ยมบ้านยามเย็น ได้บุญ ได้ใจ ออกเยี่ยมบ้าน ประชาชน บ้านไสกุน หมู่ที่ 7 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
อำเภอปากพะยูน

การจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561

วันสตรีสากลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561 กลุ่มสตรีอำเภอปากพะยูน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแต่งกายสวยงาม และรางวัลชนะเลิศ แข่งขันการขูดมะพร้าว  
อำเภอเมืองพัทลุง

วันสตรีสากล

13 มี.ค.61 กิจกรรมรำวงสามัคคี เนื่องในวันสตรีสากลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยนางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ประธาน กพสจ.พัทลุง รวมถึงเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และองค์กรสตรีจังหวัดพัทลุง ร่วมรำวงสามัคคี
อำเภอศรีบรรพต

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยคามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล ร่วมจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 1

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยคามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล ร่วมจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 1 (เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร) บ้านห้วยครก  หมู่ที่ 4                ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต  จ.พัทลุง  วันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2561
อำเภอศรีบรรพต

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยคามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล ร่วมจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 1

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยคามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล ร่วมจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 1 (เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร) บ้านสวนโหนด  หมู่ที่ 1                ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต  จ.พัทลุง  วันที่ 5  มีนาคม 2561
Page 5 of 7« First...34567