อำเภอศรีนครินทร์

ตรวจเยี่ยมการทำฝายมีชีวิต

วันที่ 26 มี.ค. 2561 อ.ศรีนครินทร์จ.พัทลุง นางสาวอรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอศรีนครินทร์ และนางสุมาลี ศรีจันทร์งาม พัฒนาการอำเภอศรีนครินทร์ ตรวจเยี่ยมการทำฝายมีชีวิต ซึ่งดำเนินการโดย จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกับกองพันทหารช่างที่ 402 (ช.402) และผู้ปกครองท้องที่ ณ บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
อำเภอป่าพะยอม

โครงการ/กิจกรรมเด่น

กรมการพัฒนาชุมชน
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลด้านสร้างสำรับอาหารพื้นบ้านที่เป็นอัตลักษณ์ของคนป่าพะยอม สู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โครงการ การขับเคลื่อนหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน พัฒนาสู่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โครงการ เมนูอาชีพปราชญ์สัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนสู่ OTOP
อำเภอป่าพะยอม

โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอป่าพะยอม

วันที่ 23 มีนาคม 2561 นายสมชาย บัวสองสี พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม ร่วมกิจรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาประจำหมู่บ้านห้วยเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลลานข่อย โดยมีนายประโยชน์ สมศักดิ์ นายอำเภอป่าพะยอม เป็นประธาน และได้ร่วมเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผ้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่บ้านห้วยเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลลานข่อย
อำเภอศรีนครินทร์

ประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ ๑

21 มีนาคม 2561 อำเภอศรีนครินทร์ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ที่ว่ารการอำเเภอศรีนครินทร์ จ.พัทลุง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อาสาสมัคร ผู้ประสานงาน กอองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลรวม ๓๓ คน โดยนางสุมาลี ศรีจันทร์งาม พัฒนาการอ.ศรีนครินทร์ เป็นประธาน
อำเภอกงหรา

สตรีกงหราร่วมงานวันสตรีสากลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 31 "รวมใจพัทลุง สานพลังสตรี ทำความดีด้วยห้วใจ"

13 มีนาคม 2561 นางสาวรัชฎ์รมัย สายาลักษณ์ พัฒนาการอำเภอกงหรา พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและสตรีอำเภอกงหรา ร่วมงานวันสตรีสากลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 31  "รวมใจพัทลุง สานพลังสตรี ทำความดีด้วยหัวใจ" ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง ในโอกาสนี้ นางละมัย เพชรโชติ สตรีดีเด่นอำเภอกงหรา ประจำปี 2561 ได้เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติ และทีมขูดมะพร้าวจากบ้านในมอญ หมู่ที่ 7 ตำบลกงหรา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันขูดมะพร้าวในครั้งนี้ด้วย
อำเภอเมืองพัทลุง

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยคามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล ร่วมจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 1

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยคามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล ร่วมจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 1 (เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร) บ้านอ้าย หมู่ที่ 2 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
Page 4 of 13« First...23456...10...Last »