อำเภอป่าพะยอม

การจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมชาย บัวสองสี พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม ร่วมประชุมการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดป่าพะยอม หมู่ที่ 2 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
อำเภอกงหรา

โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

นายณรงค์ชัย  บุญจันทร์ พัฒนาการอำเภอกงหราพร้อมด้วยนางเรณุมาศ  ไชยแก้ว พัฒนากรรับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ณ โรงแรมลำปำรีสอร์ท อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
อำเภอกงหรา

นายกองโท อิศรรัฐ แสงมณี นายอำเภอกงหรา เป็นประธานมอบทุน กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายกองโท อิศรรัฐ แสงมณี นายอำเภอกงหรา เป็นประธานมอบทุน กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน ฯ สัญจร ณ วัดคลองเฉลิม ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
อำเภอกงหรา

การประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอกงหรา

วันที่ 5 ต.ค.2560 เวลา 09.00 น. นายกองโทอิศรรัฐ แสงมณี นายอำเภอกงหรา ประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ครั้งที่10/2560 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ,ปลัดอำเภอเพื่อชี้แจงหารือข้อราชการสำคัญต่างๆ ณศาลาการเปรียญวัดคลองเฉลิม หมู่ที่ 12 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯเข้าร่วมประชุมกัน อย่างพร้อมเพรียง
อำเภอเมืองพัทลุง

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ตัวแทนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ โรงแรมลำปำรีสอร์น อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
อำเภอป่าพะยอม

ประชุมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอป่าพะยอม

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมอำเภอป่าพะยอม ชั้น 2 นายสมชาย บัวสองสี พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม เป็นประธานการประชุมกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP โดยมีกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม ทั้งรายเก่า และรายใหม่ เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนา OTOP และเตรียมการจัดทำตลาดนัดชุมชน “ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” ในวันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2560 บริเวณลานจอดรถข้างสถานีตำรวจภูธรย่อยป่าพะยอม (ตู้ตลาด) ม.1 ต.บ้านพร้าว เพื่อเพิ่มช่องทางตลาดและการจำหน่าย ให้กับผู้ประกอบการ OTOP โดยมีคณะอนุกรรมการ นตผ.อ. เข้าร่วมประชุม และให้คำแนะนำ ในการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการตลาด ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สำหรับผู้ประกอบการ OTOP และสินค้าชุมชนในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม มีผู้ประกอบการรายเก่าที่ลงทะเบียนตั้งแต่ปี 2557-2558 และผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ลงทะเบียนในช่วงปี 2559 - 2560 รวมจำนวน ทั้งสิ้น 47 ราย 133 ผลิตภัณฑ์
อำเภอป่าพะยอม

ประชุมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพัทลุง ณ โรงแรมลำปำรีสอร์ท อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
อำเภอป่าพะยอม

กิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 55 ปี 1 ตุลาคม 2560

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 55 ปี 1 ตุลาคม 2560 ณ วัดป่าขอม หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
อำเภอศรีบรรพต

นางสาวสุวรรณา สงนุ้ย พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และองค์กรสตรี ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560

นางสาวสุวรรณา สงนุ้ย พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และองค์กรสตรี ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560 ณ วัดป่าขอม หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560
Page 20 of 22« First...10...1819202122