อำเภอศรีบรรพต

นายเฉลิม ทับชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน ผู้นำ อช. ไตรมาส 2

นายเฉลิม ทับชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน ผู้นำ อช. ไตรมาส 2 ณ สพอ.ศรีบรรพต อ.ศรีบรรพต  จ.พัทลุง
อำเภอเมืองพัทลุง

กิจกรรมสร้างความผาสุกในองค์กร "รดน้ำขอพร และแสดงมุทิตาจิต"

วันที่ 10 เมษายน 2561 นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมสร้างความผาสุกในองค์กร "รดน้ำขอพร และแสดงมุทิตาจิต" ข้าราชการบำนาญสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2561
อำเภอป่าพะยอม

จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศลสมทองกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดพัทลุง ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุแรกเกิดถึงหกปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ณ วัดป่าพะยอม หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
อำเภอเมืองพัทลุง

กิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561

2 เม.ย.61 นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ณ วัดป่าพะยอม หมู่ที่ 2 อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20 ทุน ๆละ 2,000-บาท โดยมีนางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง กล่าวรายงาน
อำเภอป่าพะยอม

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดพัทลุง ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดพัทลุง ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดป่าพะยอม หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
อำเภอกงหรา

พิธีสมโภชเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านในมอญ หมู่ที่ 7 ต.กงหรา

29 มีนาคม 2561 นายนิรันดร์ ปราบอักษร นายอำเภอกงหรา เป็นประธานเปิดพิธีสมโภชเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของดิน บ้านในมอญ หมู่ที่ 7 ตำบลกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
อำเภอเมืองพัทลุง

การประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี61

28 มี.ค61 นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ประธานเปิดการประชุมการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
อำเภอป่าพะยอม

การประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

28 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม ร่วมประชุมการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
Page 2 of 2212345...1020...Last »