อำเภอศรีบรรพต

นายประสิทธิ์พร สมุหเสนีโต นายอำเภอศรีบรรพต ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

นายประสิทธิ์พร สมุหเสนีโต นายอำเภอศรีบรรพต ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลาประชาคมอำเภอศรีบรรพต เมื่อวันที่ 2  กุมภาพันธ์ 2561
อำเภอศรีบรรพต

นายเฉลิม ทับชุม ร่วมประชุมติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานการขยายผลสัมมาชีพชุมชนเต็มพื้นที่

นายเฉลิม ทับชุม ร่วมประชุมติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานการขยายผลสัมมาชีพชุมชนเต็มพื้นที่ สร้างวิถีเมืองลุงพอเพียง เดินตามรอยเท้าพ่อ  หมู่ที่ 5 บ้านท่ายูง ตำบลตะแพน  อำเภอศรีบรรพต เมื่อวันที่  30 มกราคม 2561
อำเภอศรีบรรพต

นายเฉลิม ทับชุม ร่วมประชุมติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานการขยายผลสัมมาชีพชุมชนเต็มพื้นที่

นายเฉลิม ทับชุม ร่วมประชุมติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานการขยายผลสัมมาชีพชุมชนเต็มพื้นที่ สร้างวิถีเมืองลุงพอเพียง เดินตามรอยเท้าพ่อ  หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งยูง ตำบลเขาปู่  อำเภอศรีบรรพต เมื่อวันที่  29 มกราคม 2561
อำเภอศรีบรรพต

นายเฉลิม ทับชุม ร่วมประชุมติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานการขยายผลสัมมาชีพชุมชนเต็มพื้นที่

นายเฉลิม ทับชุม ร่วมประชุมติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานการขยายผลสัมมาชีพชุมชนเต็มพื้นที่ สร้างวิถีเมืองลุงพอเพียง เดินตามรอยเท้าพ่อ  หมู่ที่ 5 บ้านด่าน ตำบลเขาปู่  อำเภอศรีบรรพต เมื่อวันที่  16  มกราคม 2561
อำเภอศรีบรรพต

นายเฉลิม ทับชุม ร่วมประชุมติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานการขยายผลสัมมาชีพชุมชนเต็มพื้นที่

นายเฉลิม ทับชุม ร่วมประชุมติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานการขยายผลสัมมาชีพชุมชนเต็มพื้นที่ สร้างวิถีเมืองลุงพอเพียง เดินตามรอยเท้าพ่อ  หมู่ที่ 6 บ้านเหรียงงาม ตำบลเขาปู่  อำเภอศรีบรรพต เมื่อวันที่  16  มกราคม 2561  
อำเภอศรีบรรพต

นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พัทลุง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้นำ อช. ร่วมกิจกรรมวันผู้นำ อช.

นางลภารมย์  หนูสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พัทลุง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้นำ อช. ร่วมกิจกรรมวันผู้นำ อช. เมื่อวันที่ 26  มกราคม 2561
อำเภอศรีบรรพต

นายเฉลิม ทับชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุม ติดตามการดำเนินกิจกรรมขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชน

นายเฉลิม ทับชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุม ติดตามการดำเนินกิจกรรมขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชน บ้านหัสคุณ หมู่ที่ 7 ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561
อำเภอศรีบรรพต

นายเฉลิม ทับชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนฯ พร้อมด้วยปราชญ์ชุมชน ร่วมประชุม การสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน

นายเฉลิม ทับชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนฯ พร้อมด้วยปราชญ์ชุมชน ร่วมประชุม การสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านหน้าควน หมู่ที่ 6  ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต พร้อมศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 17 และ 20  มกราคม  2561
อำเภอศรีบรรพต

นายประสิทธิ์พร สมุหเสนีโต นายอำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินฯ

นายประสิทธิ์พร สมุหเสนีโต นายอำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านดีเด่นประจำปี 2561 ณ บ้านป่าตอ หมู่ที่ 8  ตำบลเขาปู่  อำเภอศรีบรรพต  เมื่อวันที่ 15  มกราคม 2561
Page 10 of 22« First...89101112...20...Last »