นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมวันที่ 12 สิงหาคม 2560 Copy

นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้า [...]

อ่านต่อ

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นางสายพิรุณ น้อยศิริ) ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง

11 สิงหาคม 2560 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจร [...]

อ่านต่อ

วันที่ 12,13 กรกฎาคม 2560 สพอ.เมืองพัทลุง สพอ.ควนขนุน สนับสนุนโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

วันที่ 12,13 กรกฎาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพ [...]

อ่านต่อ

14 ก.ค.60 นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ อ.ป่าบอน อ.ป่าพะยอม และ อ.ศรีบรรพต ติดตามกลัุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

14 ก.ค.60 นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้ [...]

อ่านต่อ

13 ก.ค.2560 ประชุมการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 (เม.ย.-ต.ค.2560)

13 ก.ค.2560 นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ห [...]

อ่านต่อ