23เม.ย.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายพลังประชารัฐจังหวัดพัทลุง

23เม.ย.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วม [...]

อ่านต่อ

18 เม.ย.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมการจัดงานสมโภชน์พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานประจำปีของดีเมืองลุง ประจำปี 2561

18 เม.ย.61 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังห [...]

อ่านต่อ

17 เม.ย.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “แลศิลป์ถิ่นเมืองลุง”

17 เม.ย.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง นาง [...]

อ่านต่อ

11 เม.ย.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ขอพรจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

11 เม.ย.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้ [...]

อ่านต่อ

11 เม.ย.61 นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

11 เม.ย.61 นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พ [...]

อ่านต่อ