ข่าวประชาสัมพันธ์

26 ก.ค.61 เวลา 17.00 น.นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะฯ ในงาน”ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง” ประจำปี 2561ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หาดแสนสุขลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

ข่าวประชาสัมพันธ์

25 ก.ค.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและกลุ่มองค์กร ทำบุญ ถวายสังฆทาน ณ สำนักสงฆ์ศรีบรรพตวนาราม อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

ข่าวประชาสัมพันธ์

25 ก.ค.61นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและเครือข่ายผู้นำชุมชนจากอำเภอต่างๆ ร่วมกิจกรรมโครงการรวมใจเครือข่ายจิตอาสา จ.พัทลุง ปลูกต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 (ต้นรวงผึ้ง)

ข่าวประชาสัมพันธ์

24 ก.ค.61 เวลา 11.20 น.น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พบ และพูดคุย ให้ความรู้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้ารับการอบรมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี