ข่าวประชาสัมพันธ์

24 ก.ค.61 เวลา 11.20 น.น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พบ และพูดคุย ให้ความรู้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้ารับการอบรมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ข่าวประชาสัมพันธ์

24 ก.ค.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบรอบ 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนพนางตุง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

ข่าวประชาสัมพันธ์

18 ก.ค.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุง สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

ข่าวประชาสัมพันธ์

6 มิ.ย.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 ลงพื้นที่อำเภอปากพะยูน

ข่าวประชาสัมพันธ์

6 มิ.ย.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 ลงพื้นที่อำเภอป่าบอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

4 มิ.ย.61 เวลา 13.30 น. น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 ลงพื้นที่อำเภอควนขนุน

ข่าวประชาสัมพันธ์

4 มิ.ย.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 ลงพื้นที่อำเภอเขาชัยสน