ข่าวประชาสัมพันธ์

14 ก.ค.60 นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ อ.ป่าบอน อ.ป่าพะยอม และ อ.ศรีบรรพต ติดตามกลัุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

11 ก.ค.2560 นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2560 จังหวัดพัทลุง