นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ประธานในการประชุม/สัมมนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน OTOP ประจำปี 2560

21 มิย.60 นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ประ [...]

อ่านต่อ

นางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 6 พร้อมด้วยคณะ ติดตามการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560

13 มิ.ย.60นางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาช [...]

อ่านต่อ

กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 ขั้นพัฒนา ณ โรงเรียน OTOP ระหว่างวันที่ 10-12 พค.60 กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 ขั้นพัฒนา ณ โรงเรียน OTOP อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

ระหว่างวันที่ 10-12 พค.60 กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTO [...]

อ่านต่อ