ข่าวประชาสัมพันธ์

@พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน@ 11 ธ.ค.62 เวลา 09.00 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ ของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

นที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.20 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง แสดงความยินดีกับนายกฤตนนท์ ช่วยแท่น ประธานเครือข่ายOTOP จังหวัดพัทลุงพร้อมคณะฯ พร้อมให้แนวทางในการขับเคลื่อนงานOTOPประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุงประจำปี 2563 แก่คณะทำงานประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)รุ่นที่ 5

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.ป่าบอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

@พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน@ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมนายประโมทย์ ดำจวนลม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP