ประชุมคณะทำงานจัดนิทรรศการงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุง ประจำปี 2561

22 พ.ค.61 น.ส.ดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง [...]

อ่านต่อ

27เม.ย.61 นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดฝั่งอ่ายไทย ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง

27เม.ย.61 นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาช [...]

อ่านต่อ

30เม.ย.61 น.ส.ฉัตรประกร นิยม ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ห้องประชุมไพรวัลย์ ชั้น 5

30เม.ย.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วม [...]

อ่านต่อ

26เม.ย.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี) พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง

26 เม.ย.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ต้อ [...]

อ่านต่อ

25 เม.ย. 61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด

25 เม.ย.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ประ [...]

อ่านต่อ