ข่าวประชาสัมพันธ์

12 ต.ค.61 พิธีมอบเงินพระราชทาน ขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพัทลุง พร้อมมอบ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และมอบประกาศเกียรติบัตรกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ประจำปี 2561 ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิรืกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ข่าวประชาสัมพันธ์

28 ก.8.61 เวลา 09.30 น. นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561