ข่าวประชาสัมพันธ์

21 มี.ค.62 เวลา 09.30 น. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง