18 ก.ค.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุง สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561

18 ก.ค.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วม [...]

อ่านต่อ

18 ก.ค.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุง สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 [...]

อ่านต่อ

6 มิ.ย.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 ลงพื้นที่อำเภอปากพะยูน

6 มิ.ย.61 เวลา 13.30 น.น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหว [...]

อ่านต่อ

6 มิ.ย.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 ลงพื้นที่อำเภอป่าบอน

6 มิ.ย.61 เวลา 09.30 น.น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหว [...]

อ่านต่อ

4 มิ.ย.61 เวลา 13.30 น. น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 ลงพื้นที่อำเภอควนขนุน

4 มิ.ย.61 เวลา 13.30 น. น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังห [...]

อ่านต่อ

4มิ.ย.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมบริจาคทรัพย์ฯในวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ปี 2561 ในนาม สพจ.พัทลุง

4มิ.ย.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อม [...]

อ่านต่อ

4 มิ.ย.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 ลงพื้นที่อำเภอเขาชัยสน

4 มิ.ย.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อ [...]

อ่านต่อ

1 มิ.ย.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 ลงพื้นที่อำเภอป่าพะยอม

1 มิ.ย.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อ [...]

อ่านต่อ

31พ.ค.61 น.ส.ฉัตรประอรท นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 อำเภอบางแก้ว

31พ.ค.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อม [...]

อ่านต่อ