(@)พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน(@) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพัทลุง (กพสจ.) ครั้งที่ 2/2563

(@)พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน(@) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพัทลุง (กพสจ.) ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งก่อนวาระการประชุม ประธานในที่ประชุมเชิญชวน ให้ผู้เข้าร่วมประชุมยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีประเด็นในการประชุม ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 กิจกรรมโนราห์พาเธอแล่น 2. รายละเอียดการจัดงานวันสตรีสากล จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 33 ประจำปี 2563 โดยมีกิจกรรม การบริจาคโลหิต วันที่ 5 มี.ค. 2563 , การประกวดแต่งกายด้วยผ้าไทย, การประกวดร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน, การแสดงพิธีเปิด, การมอบโล่สตรีดีเด่น การคัดเลือกสตรีดีเด่น ในงานวันสตรีสากลจังหวัดพัทลุง โดยมี ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพัทลุง เป็นประธานฯในการประชุม นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาด และผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมอิรวดี (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

(Visited 1 times, 1 visits today)