6 มี.ค.62 ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2562

6 มี.ค.62 นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

(Visited 1 times, 1 visits today)