5 ก.พ.62 ประชุมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าคัดสรรผลิตภัณฑ์เด่น จังหวัด

5 ก.พ.62 ประชุมชี้แจงแนวทางการคัดสรรผลิตภัณฑ์เด่นฯPSO แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่นำผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัด ณ โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

(Visited 1 times, 1 visits today)