4 ก.พ.62 นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ PSO

4 ก.พ.62 นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ PSO ณ โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

(Visited 1 times, 1 visits today)