12 ก.พ.62 พัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปี 2562

12 ก.พ.62 นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการ ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ กับหัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พัฒนการอำเภอทุกอำเภอ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

(Visited 1 times, 1 visits today)