12 ก.พ.62 นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562

12 ก.พ.62 นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง พร้อมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

(Visited 1 times, 1 visits today)