28 ม.ค.62 นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมวันพระวันธรรมสวนะ

28 ม.ค.62 นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมวันพระวันธรรมสวนะ ณ วัดอัมพวนาราม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

(Visited 1 times, 1 visits today)