9 ม.ค.62 นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการ Kick Off

9 ม.ค.62 นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการ Kick Off ตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” และโครงการบ้านสวย เมืองงาม สถานที่ราชการสะอาด” ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า)

(Visited 1 times, 1 visits today)