8 ม.ค.62 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการตรวจสุขภาพทางการเงินของกลุ่ม

8 ม.ค.62 นายผดุงศักย์ ขุนเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการตรวจสุขภาพทางการเงินของกลุ่ม แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอที่รับผิดชอบกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณ โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โดยมีนางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมพบปะพูดคุยในการสร้างความรู้ความเข้าใจครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)