7 ม.ค.62 เช้าวันจันทร์ข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมร้องเพลงเคารพธงชาติ

7 มกราคม 2562 นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ร่วมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า)

(Visited 1 times, 1 visits today)