10 ม.ค.62 นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมมหกรรมฯโครงการตามแนวทางประชารัฐ กทบ.

10 ม.ค.62 นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมมหกรรมฯโครงการตามแนวทางประชารัฐ กทบ.ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)