1 พ.ย.61 เวลา 16.30 น. ร่วมบันทึกเทปเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพัทลุงในรายการ “พิราบคาบข่าว” ช่อง 11

1 พ.ย.61 เวลา 16.30 น.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ุ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นางส่วฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมบันทึกเทปเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพัทลุง ภ่ยใต้ชื่องาน “มหัศจรรย์ แห่งพัทลุง” ในรายการ “พิราบคาบข่าว” ทางวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

(Visited 1 times, 1 visits today)