1 พ.ย.61 ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2561 ผ่านระบบ ทีวี พช.

1 พ.ย.61 เวลา 09.00 น. นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ /ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2561 ผ่านระบบ ทีวี พช. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

(Visited 1 times, 1 visits today)