21 ตุลาคม 2561 นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

21 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ณ วัดกุฎภักดีสังวร ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหัดพัทลุง

(Visited 1 times, 1 visits today)