12 ต.ค.61 พิธีมอบเงินพระราชทาน ขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพัทลุง พร้อมมอบ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และมอบประกาศเกียรติบัตรกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ประจำปี 2561 ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิรืกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ุ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทาน ขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพัทลุง พร้อมมอบ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิรืกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และมอบประกาศเกียรติบัตรกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ประจำปี 2561 ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิรืกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมอิรวดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยมีนางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง

(Visited 1 times, 1 visits today)