3 ต.ค.61 จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 ครบรอบ 56 ปี

3ต.ค.61 นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ข้าราชการบำนาญ กลุ่ม องค์กรเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรมวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 ครบรอบ 56 ปี ณ วัดโคกมะม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

(Visited 1 times, 1 visits today)