28ก.ค.61 เวลา 07.45 น. น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี

28ก.ค.61 เวลา 07.45 น. น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี ร่วมร้องเพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำพระองค์ (ต้นรวงผึ้ง) บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง

(Visited 1 times, 1 visits today)