26 ก.ค.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมโนรา โรงพยาบาลพัทลุง

26 ก.ค.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมโนรา โรงพยาบาลพัทลุง โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุื ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน น.ส.ดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)