4มิ.ย.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมบริจาคทรัพย์ฯในวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ปี 2561 ในนาม สพจ.พัทลุง

4มิ.ย.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ร่วมบริจาคทรัพย์ฯในวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ปี 2561 ในนามสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง เป็นเงิน 15,000-บาท ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง

(Visited 1 times, 1 visits today)