31พ.ค.61 น.ส.ฉัตรประอรท นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 อำเภอบางแก้ว

|
เข้าชม 0 ครั้ง

31พ.ค.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เพื่อพิจารณากลั่นกรองและคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

(Visited 1 times, 1 visits today)