26เม.ย.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี) พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง

|
เข้าชม 0 ครั้ง

26 เม.ย.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ต้อนรับและอำนวยความสะดวก ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี) พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง

(Visited 1 times, 1 visits today)