23เม.ย.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายพลังประชารัฐจังหวัดพัทลุง

|
เข้าชม 0 ครั้ง

23เม.ย.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายพลังประชารัฐจังหวัดพัทลุง ณ ห้องกาบบัว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

(Visited 1 times, 1 visits today)