ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

12 ต.ค.61 พิธีมอบเงินพระราชทาน ขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพัทลุง พร้อมมอบ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และมอบประกาศเกียรติบัตรกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ประจำปี 2561 ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิรืกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ุ [...]

12 ตุลาคม 2561 / 16:58 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

อำเภอศรีบรรพต
อำเภอศรีบรรพต
อำเภอศรีบรรพต

คลังความรู้