ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นางสาวฉัตรประอร นิยม

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

18 กรกฎาคม 2561 / 21.50 น.

18 ก.ค.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุง สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 [...]

07 มิถุนายน 2561 / 18.35 น.

6 มิ.ย.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 ลงพื้นที่อำเภอปากพะยูน

6 มิ.ย.61 เวลา 13.30 น.น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหว [...]

06 มิถุนายน 2561 / 13.40 น.

6 มิ.ย.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 ลงพื้นที่อำเภอป่าบอน

6 มิ.ย.61 เวลา 09.30 น.น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหว [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

12 มิถุนายน 2561 / 10.05 น.

ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์ 103 รายการ โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์ 103 รายการ โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลิงค์แบนเนอร์