ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นายปวัน พรหมพิทักษ์

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

12 มกราคม 2561 / 14.16 น.

วันที่ 11-12 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ภาคใต้ ครั้งที่ 1/2561 เขตตรวจราชการที่ 6, 7 และ 8 จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 11-12 มกราคม 2561 นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจั [...]

12 มกราคม 2561 / 14.08 น.

วันที่ 11-12 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ภาคใต้ ครั้งที่ 1/2561 เขตตรวจราชการที่ 6, 7 และ 8 จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 11-12 มกราคม 2561 นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจั [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

06 ธันวาคม 2560 / 13.16 น.

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวเพื่อใช้เป็นศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้า หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวเพื่อใช้เป็นศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้า หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (e-bidding)

ลิงค์แบนเนอร์