ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

(@)พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน(@) วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบหมาย นายประโมทย์ ดำจวนลม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 3/2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ การจัดทำแผนปฏิบัติงานในการลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของแต่ละอำเภอ/ การรายงานสถานะการเงินสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพัทลุง /ฐานข้อมูลสมาชิกทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและองค์กร /การพิจารณาโครงการเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 31 โครงการ และโครงการเงินอุดหนุน จำนวน 12 โครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

(@)พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน(@) วันที่ 21 มกรา [...]

21 มกราคม 2563 / 17:19 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

(@)พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน(@) วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมเวทีคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2563

โดยมีกิจกรรมดังนี้ – การนำผลิตภัณฑ์มาสู่กระบวนการ [...]

21 มกราคม 2563 / 17:12 น.

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

คลังความรู้