ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

@พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน@ 11 ธ.ค.62 เวลา 09.00 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ ของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

@พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน@ 11 ธ.ค.62 เวลา 09. [...]

11 ธันวาคม 2562 / 11:17 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

นที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.20 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง แสดงความยินดีกับนายกฤตนนท์ ช่วยแท่น ประธานเครือข่ายOTOP จังหวัดพัทลุงพร้อมคณะฯ พร้อมให้แนวทางในการขับเคลื่อนงานOTOPประจำปี 2563

@พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน@ วันที่ 25 พฤศจิกาย [...]

25 พฤศจิกายน 2562 / 15:08 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

คลังความรู้